Ngày 18/12/2018, Phòng GD&ĐT Đầm Dơi tổ chức Hội nghị xây dựng nội dung thi đua cụm khối các trường THCS

Ngày 18/12/2018, Phòng GD&ĐT Đầm Dơi tổ chức Hội nghị xây dựng nội dung thi đua cụm khối các trường THCS